rada radonjic

Obuka za manekene

Cijena godišnje članarine je 360,00€

Cijena osamnaesto mjesečne članarine je 540,00€

Cijena dvogodišnje članarine je 720,00€

Obuka za modele uzrasta od 15 do 25 godina traje godinu dana

.Obuka za djevojčice i dječake od 3 do 14 godina traje osamnaest mjeseci.

Obuka modela uzrasta od 25 do 75 godina traje dvije godine.

Mogućnost učešća na modnim revijama i reklamnim kampanjama imaju isključivo polaznici koji su sve mjesečne kategorije obuke savladali sa ocjenom 9-10.

Najuspješniji članovi obuke za manekene sklapaju ugovor o profesionalnom dugoročnom angažovanju.

Nepoštovanje pravilnika, ometanje saradnika i polaznika obuke za manekene podrazumijeva isključenje.

Kontaktirajte nas putem maila radaradonjicsmk@gmail.com radakrivokapicradonjic@gmail.com

Sa modne revije ''Dogovor'' Rade Radonjić

Sa modne revije pod nazivom ”Dogovor” Rade Krivokapić Radonjić